Salgsbetingelser 

Dato:  01.03.2024 

 

1. Avtalen 

Avtalen best√•r av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsl√łsningen og eventuelle s√¶rskilte avtalte vilk√•r.

Ved eventuelle motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kj√łp av varer mellom n√¶ringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Hilde Beate Bekken ‚Äď In To The Flow, Ramstadskogen 24, 1900 Fetsund, [email protected], 996¬†084¬†957MVA, og betegnes i det f√łlgende som selger/selgeren.

Kj√łper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det f√łlgende som kj√łper/kj√łperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kj√łper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger f√łr kj√łpet ikke har informert om, skal kj√łper ikke b√¶re.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter n√•r kj√łperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er allikevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil fra selgeren i bestillingsl√łsningen i nettbutikken eller i Kajabi eller i kj√łperens bestilling, og den annen part inns√• eller burde ha innsett at det forel√• en slik feil.

5. Betalingen

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kj√łperen.

Dersom kj√łperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kj√łpesummen p√• kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kj√łperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremg√•r av fakturaen og er p√• minimum 5 dager fra mottak.

Kj√łper under 18 √•r kan ikke betale med etterf√łlgende faktura.

 Priser står oppgitt på det enkelte kurset. Dersom prisen endres mens du deltar, gjelder den prisen som var da du meldte deg på.

Ved delbetaling vil prisen på kurset kunne stige i takt med lengden på avbetalingen. Dette vil alltid bli informert om på forhånd, ved inngåelse av avtale om avbetaling. 
P√•meldingen er √łkonomisk bindende for hele bel√łpet. Dette gjelder ogs√• ved sykdom med eller uten legeerkl√¶ring. Det gis ikke refusjon for undervisning eller privat oppf√łlging deltakere ikke deltar p√•. Dersom avtale om delbetaling ikke overholdes, kan selger fakturere skyldig restbel√łp i en eller flere fakturaer.

Betalingsmåter: Vipps, Stripe, faktura eller betaling til bankkonto.

Tilleggsinformasjon for undervisning og tjenester som betales som et månedlig abonnement eller medlemskap.
Alle m√•nedlige og √•rlige abonnement/medlemskap blir automatisk fornyet hvis ikke kj√łper melder fra f√łr senest dagen f√łr ny belastning.

Avslutte faste betalinger/abonnement
Deltager er selv ansvarlig for √• avslutte abonnement/medlemskap i Kajabi (medlemsomr√•det p√• nett) eller skriftlig og dokumenterbart kontakte Hilde B. Bekken ‚Äď In To The Flow om dette p√• SMS eller epost. Vi vil da avslutte medlemskapet for deg f√łr neste betaling.

Uten bindingstid: Som medlem er du automatisk påmeldt til du avslutter, som forklart over.

Med bindingstid: Ved p√•melding forplikter deltakeren seg til √• delta en avtalt periode. Dersom deltakeren ikke betaler som avtalt, kan skyldig restbel√łp faktureres i en faktura. Etter forfall gjelder renter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Faste betalinger gjort med Vipps, h√•ndteres via Vipps. For √• avslutte en fast betaling kan du enten sende en epost til [email protected] eller avslutte selv via Vipps appen.

I Vipps appen g√•r du til ¬ęFaste betalinger¬Ľ, velger abonnementet du skal avslutte og trykker ¬ęAdministrer abonnement¬Ľ. Da kan du logge inn med Vipps og avslutte abonnementet.

6. Leveringen

Kurs og medlemsportal gis tilgang til med en gang kj√łpet er gjennomf√łrt. Levering er skjedd n√•r kj√łperen, eller hans representant, har lastet ned og/eller f√•tt digital tilgang eller overtatt varen fysisk.

Kj√łperen har 14 dagers angrerett av kurset/tjeneste fra kj√łpsdato. Kj√łperen aksepterer at angreretten g√•r tapt n√•r leveringen begynner f√łr angreretten utl√łper. Angreretten g√•r tapt n√•r digitale varer lastes ned helt eller delvis eller ved p√•logging p√• nettkurs eller i kursportal.

Frakt for fysiske varer belastes av kunden.

7. Risiko for varen 

Risikoen for varen g√•r over p√• kj√łperen n√•r han, eller hans representant, har f√•tt varen levert i tr√•d med punkt 6.

8. Angrerett 

Angrerett digitale produkter
I samsvar med norsk forbrukerlov er det angrerett p√• digitale produkter. Angreretten bortfaller dersom produktet er helt eller delvis lastet ned og /eller at event/kurs/foredrag/undervisning p√• nett er √•pnet. N√•r kj√łperen godkjenner vilk√•rene, aksepterer kj√łperen at levering begynner f√łr angreretten utl√łper. Selv om betalingen ikke er gjennomf√łrt for kurset, er kj√łper fullt ut betalingspliktig for hele kurset n√•r det er √•pnet. Kun dersom kuret ikke er √•pnet de f√łrste 2 uk tter kj√łpet, gjelder angrefristen p√• 2 uker fra kj√łpsdato.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kj√łperen angre kj√łpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kj√łperen m√• gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner √• l√łpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender p√• en l√łrdag eller helligdag eller h√łytidsdag forlenges fristen til n√¶rmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt f√łr utl√łpet av fristen. Kj√łper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen b√łr derfor skje skriftlig (angrerett skjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner √• l√łpe:

  • Ved kj√łp av enkeltst√•ende varer vil angrefristen l√łpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller inneb√¶rer avtalen regelmessig levering av identiske varer, l√łper fristen fra dagen etter f√łrste forsendelse er mottatt.
  • Best√•r kj√łpet av flere leveranser, vil angrefristen l√łpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 m√•neder etter utl√łpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke f√•r avtaleinng√•else opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysninger om vilk√•r, tidsfrister og fremgangsm√•te for √• benytte angreretten. S√łrger den n√¶ringsdrivende for √• gi opplysninger i l√łpet av disse 12 m√•nedene, utl√łpet angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kj√łper mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten m√• varen leveres tilbake til selger uten un√łdig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kj√łper dekker de direkte kostnadene ved √• returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt √• opplyse om at kj√łper skal dekke returkostnadene. Selger kan ikke fastsette gebyr for kj√łperens bruk av angreretten.

Kj√łper kan pr√łve eller teste varen p√• en forsvarlig m√•te for √• fastsl√• varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom pr√łving eller test av varen g√•r utover hva som er forsvarlig og n√łdvendig, kan kj√łperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi p√• varen.

Selger er forpliktet til √• tilbakebetale kj√łpesummen til kj√łperen uten un√łdig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kj√łperens beslutning om √• benytte angreretten. Selger har rett til √• holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kj√łperen, eller til kj√łper har lagt frem dokumentasjon for at varen er sendt tilbake.

Angrerett ved oppm√łteundervisning o.l.
Det er ikke angrerett p√• undervisning, kurs, foredrag, samlinger o.l. med fysisk oppm√łte.

Angrerett på healingkvelder
Det er ikke angrerett på healingkvelder.

9. Forsinkelse og manglende levering ‚Äď kj√łpers rettigheter og frist for √• melde krav

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kj√łperen eller forhold p√• kj√łperens side, kan kj√łperen i henhold til reglene i forbrukerkj√łpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kj√łpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbef√łyelser v√łr meldingen av bevishensyn v√¶re skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kj√łper kan fastholde kj√łpet og kreve oppfyllelse fra selger.
Kj√łper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selger ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medf√łre en s√• stor ulempe eller kostnad for selger at det st√•r i vesentlig misforhold til kj√łperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kj√łper likevel kreve oppfyllelse.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen p√• leveringstidspunktet, skal kj√łperen oppfordre selger til √• levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kj√łperen heve kj√łpet.

Kj√łper kan imidlertid heve kj√łpet umiddelbart hvis selger nekter √• levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgj√łrende for inng√•else av avtalen, eller dersom kj√łperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgj√łrende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgj√łrende for inng√•else av avtalen, m√• krav om heving gj√łres gjeldende innen rimelig tid etter at kj√łperen fikk vite om leveringen.

 

Erstatning

Kj√łperen kan kreve erstatning for lidt tap som f√łlge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selger godtgj√łr at forsinkelsen skyldes hindringer utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning p√• avtaletiden, unng√•tt eller overvunnet f√łlgene av.

 

10. Mangel ved varen ‚Äď kj√łpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen m√• kj√łper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil p√•berope seg mangelen. Kj√łper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to √•r etter at kj√łper overtok varen eller deler av den er ment √• vare vesentlig lenger enn to √•r, er reklamasjonsfristen fem √•r.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kj√łperen eller forhold p√• kj√łperens side, kan kj√łperen i henhold til reglene i forbrukerkj√łpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kj√łpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren b√łr skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kj√łperen kan velge mellom √• kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsett seg kj√łperens krav dersom gjennomf√łringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til √• foreta mer enn to avhjelpsfors√łk for samme mangel.

Prisavslag

Kj√łper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inneb√¶rer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom s√¶rlige grunner taler for de, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kj√łperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kj√łperen ogs√• heve kj√łpet n√•r mangelen ikke er uvesentlig.

11.¬†Selgerens rettigheter ved kj√łperens mislighold

Dersom kj√łperen ikke betaler eller oppfyller de √łvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold p√• selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkj√łpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kj√łperen. Selgeren vil ogs√• etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kj√łpet og kreve at kj√łperen betaler kj√łpesummen. Er vare ikke levert, taper selgerne sin rett dersom han venter urimelig lenge med √• fremme kravet.

 Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kj√łperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kj√łpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kj√łperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kj√łpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kj√łper ikke betaler kj√łpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kj√łpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutg√•ende varsel, bli sendt til kj√łper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke ‚Äď forskuddsbetalte varer

Dersom kj√łperen unnlater √• hente ubetalte varer, kan selger belaste kj√łper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for √• levere varen til kj√łperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kj√łpere under 18 √•r.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kj√łperen rettigheter i tillegg til de kj√łperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inneb√¶rer dermed ingen begrensinger i kj√łperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kj√łperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tr√•d med personopplysningsloven, kun innhent og lagre de personopplysninger som er n√łdvendig for at selgeren skal kunne gjennomf√łre forpliktelsene etter avtalen. Kj√łperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er n√łdvendig for at selger skal f√• gjennomf√łrt avtalen med kj√łperen, eller i lovbestemte tilfeller.

14.¬†Konfliktl√łsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. Punkt 9 og 10.
Partene skal fors√łke √• l√łse eventuelle tvister i minnelighet.
Dersom dette ikke lykkes, kan kj√łperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling.
Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-kommisjonens klageportal kan ogs√• brukes hvis du √łnsker √• inngi en klage. Det er s√¶rlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

15. Annet

Deltageren vil motta informasjon p√• epost og/eller i medlemsportal. Noen kurs har ogs√• facebook gruppe. Deltakeren er ansvarlig for √• sjekke mail (ogs√• spamfilter) og s√łrge for at Hilde Beate Bekken ‚Äď In To The Flow er oppdatert med korrekt mailadresse og kontaktinformasjon.


Taushetsplikt
Deltagerne har taushetsplikt om eventuelle sensitive opplysninger hun/han får ta del i.

Deltagelse på kurs
Kun betalende deltakere skal være til stede ved nettundervisning. Kurs og kursmateriale, inkludert eventuelle brukernavn eller passord, skal kun brukes av deltager.

Opphavsrettigheter
Det er forbudt √• filme, kopiere, videref√łre eller p√• noe vis videre publisere tekster, kanaliserte budskap, illustrasjoner eller annet som er laget av Hilde Beate Bekken ‚Äď In To The Flow.
¬†Hilde Beate Bekken ‚Äď In To The Flow sitt undervisningsmateriell er underlagt opphavsrettigheter og beskyttelse etter reglene i Lov om √•ndsverk, samt beskyttet under Lov om markedsf√łring.

Hilde Beate Bekken ‚Äď In To The Flow har copyright p√• undervisningsmateriell, lydfiler, kanaliserte budskap, illustrasjoner og tekster. Deltagerne kan ikke bruke hele eller deler av kursopplegget, presentasjonene, kursmateriell og annet innhold i egen undervisning eller kurs, uten skriftlig avtale med Hilde Beate Bekken ‚Äď In To The Flow. Avtaler kan ikke overdras til andre, uten at Hilde Beate Bekken ‚Äď In To The Flow har gitt skriftlig tillatelse p√• forh√•nd.

Etter endt kurs og utdannelse, kan ikke kursdeltagerne bruke mitt navn i egen markedsf√łring uten skriftlig tillatelse.

Forsikring
Det er deltagernes ansvar √• ha n√łdvendige forsikringer. Hilde Beate Bekken ‚Äď In To The Flow kan p√• ingen m√•te stilles til ansvar for eventuelle uhell eller andre hendelser i forbindelse med kurs/utdannelse, foredrag, behandlinger med mer.

 

Uforutsette hendelser, sykdom og avlysning av kurs
Deltagere er innforst√•tt med at om noe uforutsatt oppst√•r eller ved sykdom, kan Hilde Beate Bekken ‚Äď In To The Flow utsette undervisningen, eller tilby kurset p√• nett istedenfor personlig oppm√łte. Det gis ikke avslag i pris for dette.

Hilde Beate Bekken ‚Äď In To The Flow forbeholder seg retten til √• avlyse planlagte kurs og eventer. Dersom arrang√łren avlyser, vil du f√• full refusjon av betalt bel√łp eller f√• tilbud om ny dato/tid.¬†

Hilde Beate Bekken ‚Äď In To The Flow forbeholder seg retten til √• avbryte p√•begynte kurs og eventer. Deltagerne vil da f√• delvis refusjon av betalt bel√łp. De betaler da kun for den delen som er gjennomf√łrt. ¬†

Hilde Beate Bekken ‚Äď In To The Flow er ikke ansvarlig for eventuelle andre utgifter du har hatt ‚Äď inkludert, men ikke begrenset til flyreise, utgifter for transport, overnatting, tap av inntekt o.l.

 

Kursmateriell og n√łdvendig utstyr
Kursmateriell for kurs p√• nett, skriver deltagerne ut selv. Anbefalte lydfiler, meditasjoner, litteratur o.l. kj√łpes utenom kurset og betales av kursdeltakeren.

Ved nettundervisning trenger deltakeren en god nok PC, mobil eller nettbrett. Teknisk utstyr m√• ikke v√¶re for gammelt, og internettlinjene m√• v√¶re raske nok til at du kan se og h√łre nettkurset bra.

Det er deltagerens ansvar √• s√łrge for √• komme seg inn i kursportal og eller videotjenesten som brukes ved livenettundervisning. Bruk av disse tjenestene er inkludert i kurset.

All nettundervisning er i opptak, med mindre det er spesifisert at undervisningen pågår live. Opptak av liveundervisning vil vanligvis legges på medlemsområdet, slik at det er mulig å se det i etterkant.

Sist oppdatert: 01.03.2024

2024 Hildebekken.no av Hilde Bekken- In To The Flow (996 084 957)

 

Kontakt oss 

Hvis du har noen sp√łrsm√•l i forhold til Salgsbetingesene , vennligst ta kontakt med oss:¬†

  • P√• epost:¬†[email protected]¬†
  • P√• telefon:¬† +47 99019894¬†¬†
  • Via post:¬† Ramstadskogen 24, 1900 Fetsund